Visegruppa Ankerspell

Visegruppa Ankerspell ble startet i 1985 med hvalfangstviser som sitt hovedområde. Gjerde skrev musikk der dette manglet. I 1986 kom kasetten og sangheftet Hvalfangstviser.
Visene var i hovedsak fra revyer på kokeriene, landstasjoner eller hjemme i Vestfold.

Hvalfangervise fra C.A. magasinet

https://vimeo.com/201109010

Spørrevisa

https://vimeo.com/201109064

Med Svend Foyn over Nordsjøen

https://vimeo.com/201109134

Pytia-visa

https://vimeo.com/201109174

Ronald-visa

https://vimeo.com/201109247

Syd Georgia-visa

https://vimeo.com/201109308