Undervisning

Hvalfangstmuseet tilbyr flere undervisningsopplegg gjennom den kulturelle skolesekken i Sandefjord kommune.
Museene har nå et omfattende pedagogisk tilbud til de fleste klassetrinn på barneskolen.

Det angår også deg – demokrati og mennskerettigheter i Vestfold

Det angår også deg - demokrati og mennskerettigheter i Vestfold

Høsten 2013 startet Vestfoldmuseene arbeidet med å etablere et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i Vestfold. Prosjektet har fått tittelen Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold, og har deltakere fra Larvik museum, … Les videre

Undervisningsopplegg skoleåret 2017/2018

Museumspedagogene Inger-Lise Ackenhausen og Atle Selnes Nielsen er museets pedagoger. Vi oppfordrer lærerne til å komme med henvendelser og respons både i forkant og etterkant av formidlingsoppleggene. Denne dialogen er nyttig og til stor hjelp for oss for å imøtekomme … Les videre

2. klasse

2. klasse

Dyr i polare strøk Periode: Januar/februar Formidlingsopplegget varer i 90 minutter. Presentasjon Elevene besøker Hvalfangstmuseet. Her blir de tatt med på en fortellervandring i museets gamle sal fra 1917. I salen står dyr fra Arktis og Antarktis. Gjennom dialog, faktaopplysninger … Les videre

3. klasse

3. klasse

Pingviner – fugler som «flyr» under vann Museumspedagogen/formidleren besøker barneskolene som «bestiller» opplegget. Ta kontakt med museumspedagogen for å finne et tidspunkt som passer. Periode: Hele året Presentasjon Med en powerpoint og gode gammeldagse lysbilder besøker museumspedagog/formidler tredjeklassingene på skolene. … Les videre

4. klasse

4. klasse

Sted: Hvalfangstmuseet og hvalbåten Southern Actor Målgruppe: 4. klassene i Larvik og Stavern Periode: mai/juni Presentasjon Formidlingsopplegget varer i ca to klokketimer. Dette er et formidlingsopplegg for 4. klassene i Larvik og Stavern, og utformet i samarbeid med «Kulturskrinet». På … Les videre

7. klasse

7. klasse

Dra på hvalfangst med klassen Hvalfangstmuseet, Southern Actor og Bryggekapellet, Periode: September Presentasjon Dette er et større formidlingsopplegg hvor elevene besøker fire stasjoner. Noe av formidlingen foregår utendørs, så det er viktig med klær etter vær! NB!  Forbered elevene på … Les videre