Visegruppa Ankerspell

Visegruppa Ankerspell ble startet i 1985 med hvalfangstviser som sitt hovedområde. Gjerde skrev musikk der dette manglet. I 1986 kom kasetten og sangheftet Hvalfangstviser.
Visene var i hovedsak fra revyer på kokeriene, landstasjoner eller hjemme i Vestfold.

Grytvikerens klagesang

Grytvikerens klagesang

Hvalfangervise fra C.A. magasinet

Spørrevisa

Med Svend Foyn over Nordsjøen

Pytia-visa

Ronald-visa

Syd Georgia-visa

Vi trenger din hjelp!

Hei, vil du hjelpe oss til å få bedre hjemmesider? Vi trenger din tilbakemelding! Din identitet vil holdes skjult. Klikk her for å svare!