Videre planer for By og Sjøfartsmuseet

I vedtak 26. oktober 2006 i bystyret ble det åpnet for at Pukkestad gård og Prinsensgate 18 og 20 kan selges for å skaffe kapital til utbygging av Hvalfangstmuseet. Eiendommene rommer idag henholdsvis Sandefjord Bymuseum og Sandefjord Sjøfartsmuseum. Vedtaket om Pukkestad gård er siden revidert og planen er nå å overdra anlegget til en stiftelse etablert av frivillige lag for foreninger som kan stå for videre drift av stedet. Begge museene har vært stengt for publikum i flere år pga lave besøkstall. Hovedhuset på Pukkestad gård skal restaureres. Samlingene som tilhører de to museene følger ikke med i en evt. overdragelse a eiendommene.

Forrige artikkelKirken i Grytviken Neste artikkelNy utstilling om hvalen og miljøet