Velkommen til hvalenes verden!

Hvalfangstmuseet i Sandefjord er et spesialmuseum for hval og hvalfangst.
Våre faste utstillinger og arrangementer tilbyr noe for hele familien.

Forretningsmannen Lars Christensen fra Sandefjord var bare 30 år da han i 1914 begynte å sysle med tanken om et museum over den omfattende hvalfangstnæringen han selv var involvert i. Idéen fikk han blant annet fra det allerede godt etablerte hvalfangstmuseet i New Bedford i USA hvor han hadde vært på besøk. Etter stor innsats fra ham selv og andre kunne Lars Christen 23. mai 1917 overrekke museet til Sandefjord by. Museet fikk det offisielle navnet Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum etter Lars Christensens far.

Over 90 år er gått og museet har på disse årene gjennomgått store forandringer. Det ble bygget på i 1981 og i dag arbeides det igjen med planer for ytterligere utvidelse. Det opprinnelige museumsbygget fra 1917 tegnet av Nils W. Grimnæs er imidlertid uforandret og den gamle utstillingen står som et museum i museet.

– Lars Christensen etablerte et museum over og for sin samtid, og vi bringer samtidsperspektivet videre ved å orientere oss mot aktuelle temaer innenfor blant annet forvaltning av hvalen som en av havets ressurser og miljøkonsekvensene av hvalfangsten, forteller museumssjef Sidsel Hansen. Samtidig vil vi legge vekt på å få fram historiene til de menneskene som var med i hvalfangsten på ulike måter.

Forrige artikkelCharter av hvalbåten?