10. klasse; «FØRSTEREIS»

Undervisningsopplegg: «FØRSTEREIS»

Temaet passer til elever på 10. trinn eller i videregående skole.

Opplegget er nå tatt ut av DKS. Materialet dere finner her er allikevel tilgjengelig for den som ønsker å benytte det.

Undervisningsopplegget berører flere mål i Kunnskapsløftet. Som eksempler kan nevnes

  • Historie:
    • Forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge.
    • Skape fortellinger om mennesker i fortiden, og slik vise hvordan samfunnsmessige rammer og verdier påvirker menneskers tanker og handlinger.
  • Dersom man jobber tverrfaglig med temaet «førstereis» kan mange mål for flere fag nås.

Forarbeid/etterarbeid:

Hefter og oppgaver:Etterkrigstiden, BrevVillyBrevHjem1962,

JohansensHistorie, OppgaverJohansenLüdersHistorie, OppgaverLüders,

Fokuset er på etterkrigstiden og her kan belyses mange temaer. Opplegget tar utgangspunkt i to førstereisgutters opplevelser. Elevene kommer «tett på» disse unge guttene og man kan drøfte ulike temaer knyttet til de to historiene.

Som 15-åring på 1950-60-tallet kunne man mønstre på et skip og reise ut i «den store verden». Etter å ha skaffet seg fartstid kunne man ta ulike sertifikat og med tiden bli styrmann eller skipper dersom det var målet.

For å kunne bli styrmann i dag kreves studiekompetanse. Da kan man gå maritime høyskoler. Mange førstereisgutter i det innsamlede minnematerialet forteller om ønsket om å kunne arbeide og samtidig se andre deler av verden.

Så kan man diskutere hvordan utdanningssystemet fungerer i dag. Er det blitt for teoretisk? Fagbladet «Utdanning» tar stadig opp temaet frafall i videregående skole og mer praktisk tilrettelegging av skolehverdagen for de som ønsker og trenger det.

Et eksempel på at mer praktisk tilrettelegging av utdanningen kan fungere godt er «Pøbelprosjektet». Les mer på http://www.pobelprosjektet.no/

http://www.hive.no/studietilbud/maritime-studier/

Museumspedagog Inger-Lise.Ackenhausen@Vestfoldmuseene.no Tlf. 412 02 415

Forrige artikkelSøndag 27. januar 13.00 Foredrag: Sandefjord under krigen, Tor Bjørvik Neste artikkelLivet ombord