Undervisningsopplegg skoleåret 2017/2018

Museumspedagogene Inger-Lise Ackenhausen og Atle Selnes Nielsen er museets pedagoger. Vi oppfordrer lærerne til å komme med henvendelser og respons både i forkant og etterkant av formidlingsoppleggene. Denne dialogen er nyttig og til stor hjelp for oss for å imøtekomme ønsker om tilpasset formidling for den enkelte klasse.Vennligst send oss en e-post da det ofte kan være vanskelig å nå oss på telefon.

Alle formidlingsoppleggene blir skriftlig evaluert av lærerne. Lærerne er forpliktet til å si sin mening om formidlingsopplegget, gjennomføringen og hvor relevant opplegget er i forhold til læreplanen. Disse tilbakemeldingene er nyttige for videre arbeid og bearbeiding av formidlingsoppleggene.

inger-lise.ackenhausen@vestfoldmuseene.no Telefon: 412 02 415

 
atle.selnes.nielsen@vestfoldmuseene.no Telefon: 916 70 118

Forrige artikkel2. klasse Neste artikkelFilmfremvisning på Verdensteateret: S/S Martha