Ukategorisert

Ny utstilling om hvalen og miljøet

Her kommer vi ned i hvalens rike og kan utforske hvordan hvalen lever og hvilke trusler den møter idag. Havet dekker størstedelen av kloden og påvirker hvordan menneskene lever. Det er hjem for mange dyrearter, mange av dem utrydningstruet. Likevel … Les videre

Videre planer for By og Sjøfartsmuseet

I vedtak 26. oktober 2006 i bystyret ble det åpnet for at Pukkestad gård og Prinsensgate 18 og 20 kan selges for å skaffe kapital til utbygging av Hvalfangstmuseet. Eiendommene rommer idag henholdsvis Sandefjord Bymuseum og Sandefjord Sjøfartsmuseum. Vedtaket om … Les videre

Flyttesjau på museene

Flyttesjau på museene

En stor flyttesjau er igang på museene. Deler av Vestfold Museumsenters (MUVE) nye fellesmagasiner er klar til bruk. En stor del av Sandefjordmuseenes samlinger skal flyttes dit. Storparten av museets gjenstander er  pakket og fraktet til Museumssenteret hvor de er … Les videre

Vikingskipskopien «Gaia»

Vikingskipskopien "Gaia"

Fra 1. mai 2005 tok  Båtlaget Gaia ansvaret for driften av Gaia. Medlemme av Båtlaget har vært engasjert i driften av skipet i flere år som høvedsmenn, mannskaper og frivillige og laget har nå overtatt hele driftsansvaret etter avtale med Sandefjord … Les videre

Hval, hvalfangst og ressursene i havet

Hval, hvalfangst og ressursene i havet

Historien om hvordan forskjellige nasjoner, kulturer og selskaper har drevet hvalfangst gjennom tidene har vært Hvalfangtmuseets hovedtema i de nesten 90 årene museet har eksistert. Utfordringene for et museum i dag er imidlertid helt andre enn for 90 år siden. … Les videre

På dampskipsstevne med Southern Actor

På dampskipsstevne med Southern Actor

Følg hvalbåten på bloggen : http://southernactor.blogspot.no/