Sol fra Rose i Lahelle til far på hvalfangst, 1955.

01. nov 2016

Forarbeidet til nye utstillinger på Hvalfangstmuseet er i gang. Vi retter bl.a. fokus på familieperspektivet. I Vestfold opplevde svært mange barn at far reiste ut til sjøs og ble borte i lang tid i handelsflåten eller på hvalfangst hver høst. Savn og lengsel er noe mange informanter trekker fram når de forteller om oppvekst i en sjømannsfamilie.

tegning-fra-rose-hus
I dag har vi ulike sosiale medier vi kan benytte oss av for å holde kontakt med familie og venner så å si uansett hvor de måtte befinne seg. Annerledes var det for 50-60 år siden. Da var det å skrive brev eneste mulighet til å holde kontakt, for selv om man kunne sende telegram var det ikke vanlig.
Gjennom kontakt med publikum har vi på museet vært heldige og få låne brev, tegninger og fotografier som belyser kontakten mellom sjømannen og hans barn. Det er Rose Jørgensen som har tegnet og fargelagt en hilsen til far på hvalfangst. Ser du godt etter vil du se at det i hvert hjørne øverst i tegningen er merker etter tegnestifter. Vi tenker oss at en far med hjemlengsel har hatt tegningen hengende på lugaren.Hvis du har lignende materiale du tenker kan være til nytte for oss så ta gjerne kontakt med museet.

Forrige artikkelFornyelse av Hvalfangstmuseet Neste artikkelBesøk av japansk hvalfangsthistoriker