Samlinger

Hvalfangstmuseets samlinger består av arkiv, gjenstander, foto og bøker relatert til både hval, hvalfangst og lokalhistorie. Behandlingen av det historiske materialet er en viktig og krevende del av museumsvirksomheten. Målet med samlingene er å bevare for ettertiden, samt å være i stand til å produsere kunnskap og drive formidling med basis i samlingene. Samlingenes omfang mht tema og geografi skal ha fokus på hval og hvalfangst i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv, med lokal by- og sjøfartshistorie som tillegg. De skal i tillegg samordnes med de øvrige regionmuseene i Vestfold.

Helmer Hanssens samling tilbake i Sandefjord

I sommer lyktes det Hvalfangstmuseets personale å få Helmer Hanssens samling returnert til Sandefjord etter å ha vært utlånt til Polarmuseet i Tromsø i mer enn 30 år. Hvem var Helmer Hanssen? Helmer Hanssen var både styrmann og tolloppsynsmann av … Les videre

150.000 fotografier

150.000 fotografier

Museets fotosamling består av ca. 150.000 fotografier hvorav ca. 30.000 hvalfangstrelaterte motiver. Fotografene Fred Hansen, Dimitri Koloboff og Arvid Trogstads negativsamlinger utgjør tilsammen ca. 120.000 negativer fra 1910-1990. Fotografiene registreres fortløpende i database. Samlingene lagres i klimastyrte magasiner

Hvalfangst- og polarsamlingen på folkebiblioteket

Hvalfangst- og polarsamlingen på folkebiblioteket

Skipsreder Lars Christensen la stor vekt på å utvikle et fag- og forskningsbibliotek som også skulle bli en viktig ressurs for Universitetsbiblioteket i Oslo. I 1970-åra ble By- Sjøfarts-, og Hvalfangstmuseets bibliotek slått sammen til ett bibliotek. I 2003 ble … Les videre

Arkivtjeneste

Arkivtjeneste

Museenes arkiv inneholder fortrinnsvis materiale fra hvalfangstens organisasjoner og selskaper. Arkivene er ordnet og dataregistrert. Alle interesserte kan få råd og veiledning i bruk av materialet. Ikke klausulert materiale er tilgjengelig etter nærmere avtale. Museet samler inn og bevarer privatarkiv … Les videre