På hvalfangst under sovjetstjernen

I 1931 planla Sovjetunionen å utruste landets første moderne hvalfangstekspedisjon i Norge. Tre hvalbåter ble kontrahert ved Kaldnes Mekaniske Verksted i Tønsberg. Hvalfangsten var et ledd i Stalin-regimets forserte industrialisering som ble innledet med den første femårsplanen i 1928. Sovjetunionen ønsket også å hyre norske hvalskyttere, flensere og andre spesialarbeidere til ekspedisjonen. Hvalfangerne som søkte hyre ble vurdert på politisk grunnlag. Kilder fra Kominterns arkiv i Moskva viser at de fleste nordmennene som fulgte med til Vladivostok var medlemmer av Norges Kommunistiske Parti.

 

sovjet

Forrige artikkel"HVALBØRSEN" I SANDEFJORD Neste artikkelNorsk hvalfangst i Afrika