Drift

Hvalfangstmuseet er en del av Vestfoldmuseene. Vestfoldmuseene er et konsolidert museum opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Det er eid av 9 kommuner og fylkeskommunen. Vestfoldmuseene er både museum og arkivinstitusjon. Virksomheten har om lag 65 ansatte.

Samarbeidsavtalene med eierne forplikter Vestfoldmuseene til å drive og videreutvikle de enkelte virksomhetene i henhold til vedtatte målsettinger og strategier, samt de strategi- og handlingsplaner som vedtas av selskapet.

Den valgte organisasjonsmodellen med fem avdelinger skal bidra til sterkere fagmiljøer og mer effektiv drift. Målet er å skape en funksjonell struktur innenfor rammen av de institusjoner som inngår i Vestfoldmuseene.

Forrige artikkelHvalfangstmuseets historie Neste artikkelUtstillinger