Nytt lys over norsk maritim historie

Konservator ved Hvalfangstmuseet bidrar til å kaste nytt lys over norsk maritim historie.

Den nylig publiserte antologien Kolonitid tar for seg et ukjent kapittel i norsk historie. I en rekke artikler forteller historikere, antropologer og geografer om norsk virksomhet i europeiske kolonier i Afrika og Oseania. Boken har fått svært god mottakelse. I et bokessay i Morgenbladet skriver forskningsleder Thomas Hylland Eriksen ved Universitetet i Oslo, at ”mange av kapitlene i denne boken viser nye sider ved norsk maritim historie.”

En av bidragsyterne til Kolonitid er historiker og konservator ved Hvalfangstmuseet i Sandefjord, Dag Ingemar Børresen. Artikkelen «The Boys will die like flies…» forteller om afrikansk arbeidskraft i norsk hvalfangst i europeiske kolonier i Afrika og den ukjente historien om afrikanere på hvalfangst i Antarktis. Artikkelen er basert på kildemateriale samlet i en rekke europeiske og afrikanske arkiver. Hvalfangstmuseets arkiv og bibliotek er en viktig bidragsyter.

«At hvalstasjonene på Syd-Georgia ble bemannet blant annet av afrikanere som naturligvis hadde de skitneste jobbene og den dårligste lønnen, var ukjent for undertegnede», skriver Thomas Hylland Eriksen i Morgenbladet, og fortsetter, «En av de hviteste og norskeste virksomhetene man kan tenke seg, nemlig slakting og flensing av blåhval i Syd-Atlanteren ble altså for en stor del utført av afrikanere. Dette er nesten like forbløffende som det faktum som har vært underkommunisert i 150 år, at en betydelig andel av de nordamerikanske cowboyene var svarte eller meksikanske.»

I Aftenposten omtales Kolonitid som akademisk artikkelsamling om dramatisk tema. Avisens anmelder, Aage Borchgrevink, karakteriserer boken som et opplysende korrektiv til den offisielle oppfatningen av norsk historie som en frigjøringshistorie, hvor norsk deltakelse i kolonial utbytting av fremmede nasjoner har vært totalt fraværende.

Han trekker fram artikkelen om hvalfangsten som et av flere høydepunkter i boken. Bidragsyterne presenterer historier, som «kan bidra til å frigjøre oss, ikke fra svenskene, men fra forenklede forestillinger om et uskyldig Norge», avslutter Aftenpostens anmelder.

Kolonitid er redigert av Kirsten Alsaker Kjerland og Knut M. Rio, og er et resultat av forskningsprosjektet In the Wake of Colonialism, ved Unifob Global, Universitetet i Bergen. Boken er publisert av Spartacus Forlag AS.

Kolonitid er omtalt bla. i Dagens Næringsliv 29.6., Aftenposten 2.8., Dagbladet 26.7, 8.8., Morgenbladet 4-10.9

Forrige artikkel150.000 fotografier Neste artikkelBlåhvalen, verdens største pattedyr