Ny bok om hvalfangst selges i museumsbutikken

31. mai - 31. des 2018

Da Bryde & Dahls Hvalfangerselskab fra Sandefjord etablerte hvalfangst fra Godthul på den subantarktiske øya Syd-Georgia 1908, var hvalfangsten på den sørlige halvkule i en begynnerfase og hvalmengdene syntes ubegrensede. Feltet rundt Syd-Georgia led imidlertid snart samme skjebne som alle andre fangstfelt som ble åpnet for kommersiell hvalfangst, nemlig overetablering, rovdrift og kraftig redusert hvalbestand.

 

I denne boken forteller Odd Galteland om selskapets spede begynnelse som et partsrederi der stifterne Ingvald Martin Bryde og Thor Dahl eide hver sin halvpart, og den videre ekspansjonen med Lars Christensen som eneier fra 1920. Med Lars Christensen ble selskapet omdannet til aksjeselskap og 100 % familieeid.

 

Galteland gir et omriss av Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S´ tidlige historie. Den tar for seg selskapet og eierne, Thor Dahl og Lars Christensens, disposisjoner i lys av hendelser på det lokale, nasjonale og internasjonale planet. Boken belyser også hvordan Lars Christensens hvalfangstvirksomhet endrer fangstform fra den landbaserte hvalfangsten til pelagisk fangst med kokerier (fabrikkskip) på det åpne hav.

 

Behovet for kartlegging av nye fangstfelter var også medvirkende årsak til at Lars Christensen sendte ut skipene Odd I, Norvegia og Thorshavn på forskningsferder til antarktiske farvann, noe som igjen førte til norske anneksjoner i Antarktis. At dette var historiske hendelser som fortsatt er dagsaktuelle og av nasjonal betydning, gjenspeiles i utgivelsen av Utenriksdepartementets Stortingsmelding 32 (2014-2015), Norske interesser og politikk i Antarktis.

 

Odd Galteland er blant Hvalfangstmuseets mest trofaste brukere. Han har skrevet flere bøker med hvalfangsthistoriske temaer og har også i denne boken benyttet seg av museets rikholdige arkiver. Boken er nok et eksempel på forfatterens evne til å holde styr på store mengder informasjon og omforme dette til en interessant og lesverdig framstilling.

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum støttet bokutgivelsen som ledd i markeringen av museets 100-års jubileum i 2017. Boken selges i museumsbutikken (199kr).

 

Dag Ingemar Børresen

Daglig leder

Hvalfangstmuseet

 

 

Forrige artikkelÅpent museum hver dag i juni, juli og august Neste artikkelJuli på Hvalfangstmuseet