Musikk

Viser fra hvalfangst
I 1992 fikk Øystein Gjerde (1952-1993) Sandefjord kommunes kulturpris. Han fikk den for sin oppsporing og innsamling av folkemusikk fra Vestfold. Men han fattet også interesse for visene fra hvalfangst.
Visegruppa Ankerspell ble startet i 1985 med hvalfangstviser som sitt hovedområde. Gjerde skrev musikk der dette manglet. I 1986 kom kasetten og sangheftet Hvalfangstviser.
Visene var i hovedsak fra revyer på kokeriene, landstasjoner eller hjemme i Vestfold.
Hvalfangstmuseet har digitalisert materialet på kasetten samt en kasett som ble gitt ut i 1992 med Sandefjords Sangforening. Sandefjord Sangforening er den eldste forening i Sandefjord.

NB ! Hvalfangstmuseet vil understreke at noen av tekstene bærer preg av den tid de ble skrevet. De har ikke blitt revidert!

Ingenting funnet

Beklager, ingen resultat funnet