Hval og miljø

I dag er Norge, Japan og Island de største hvalfangstnasjonene. Norge og Island driver kommersiell fangst, mens Japan driver såkalt forskningsfangst. Fangsten er omstridt og hvalfangstmotstanderne med Sea Shepherd i spissen gjennomfører aksjoner – spesielt mot Japans fangst i Sydishavet. Både Japan og Island fanger arter som er på Red list over utrydningstruete hvalarter som f.eks. finnhvalen. Det er ikke bare fangst som truer hvalstammene i dag. Kollisjon med skip og innfiltring i fiskeutstyr fører til lidelser og død for en rekke hvaler.

Hvalfangst i dag

All kommersiell hvalfangst ble forbudt av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i1986. IWC gir tillatelse til fangst av noen arter i såkalt tradisjonsfangst og til forskningsfangst.IWC har registrert følgende antall fanget hval i 2007/2008: USA: 64 Russland: 131 St. Vincent: 1 … Les videre