Hval og miljø

I dag er Norge, Japan og Island de største hvalfangstnasjonene. Norge og Island driver kommersiell fangst, mens Japan driver såkalt forskningsfangst. Fangsten er omstridt og hvalfangstmotstanderne med Sea Shepherd i spissen gjennomfører aksjoner – spesielt mot Japans fangst i Sydishavet. Både Japan og Island fanger arter som er på Red list over utrydningstruete hvalarter som f.eks. finnhvalen. Det er ikke bare fangst som truer hvalstammene i dag. Kollisjon med skip og innfiltring i fiskeutstyr fører til lidelser og død for en rekke hvaler.

Opplev virtuell hvalfangst på Syd Georgia

Foto: Geometria/Riksantikvaren

Onsdag ble én av tre identiske interaktive stasjoner lansert på Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Les videre

Aktieselskabet ”Haabet” – Sandefjords første hvalfangstselskap

Aktieselskabet ”Haabet” – Sandefjords første hvalfangstselskap

Aktieselskabet ”Haabet” – Sandefjords første hvalfangstselskap. Les videre

Døde dyr som kunst !

07. mai - 07. aug 2014
Døde dyr som kunst !

Innen naturvitenskapen har det vært vanlig å legge dyr på sprit, eller formalin, for å hindre forråtnelsesprosessen. Les videre

Verdens største pattedyr

Verdens største pattedyr

Hvalene er pattedyr. De finnes i alle de store verdenshavene og i de fleste mindre havområdene i verden. Les videre

Blåhvalen, verdens største pattedyr

Blåhvalen, verdens største pattedyr

Hovedattraksjonen i Hvalfangstmuseets opprinnelige bygg fra 1917 er blåhvalkopien på 22 meter. Les videre

Hvor mange hvaler ?

Hvor mange hvaler ?

Tallene på hvor mange hval som finnes i verdenshavene i dag og hvor mange som fantes før hvalfangsten tok til er veldig usikre. Les videre

Hvalfangst i dag

Hvalfangst i dag

Hvem fanger hval i dag? All kommersiell hvalfangst ble forbudt av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i1986. IWC gir tillatelse til fangst av noen arter i såkalt tradisjonsfangst og til forskningsfangst.IWC har registrert følgende antall fanget hval i 2007/2008: .

Hval, hvalfangst og ressursene i havet

Hval, hvalfangst og ressursene i havet

Historien om hvordan forskjellige nasjoner, kulturer og selskaper har drevet hvalfangst gjennom tidene har vært Hvalfangtmuseets hovedtema i de nesten 90 årene museet har eksistert. Utfordringene for et museum i dag er imidlertid helt andre enn for 90 år siden. … Les videre

Forvaltning av havet

Forvaltning av havet

Havet dekker størstedelen av kloden og påvirker hvordan menneskene lever. Det er hjem for mange dyrearter, mange av dem utrydningstruet. Les videre

Menneskene og hvalen

Menneskene og hvalen

Hovedutstillingen forteller om hvalfangstens historie gjennom tidene og i forskjellige kulturer. Både inuittenes tradisjonsfangst, amerikansk jakt på spermasetthval i Atlanterhavet og moderne norsk storhvalfangst i fjerne strøk blir presentert. Historien forteller om innsats og risikovilje fra enkeltpersoner og bedrifter under … Les videre