Vikingskipskopien Gaia

Fra 2005 har Båtlaget Gaia hatt ansvaret for driften av Gaia. Medlemme av Båtlaget har vært engasjert i driften av skipet i flere år som høvedsmenn, mannskaper og frivillige og laget har nå overtatt hele driftsansvaret etter avtale med Sandefjord kommune.

Ingenting funnet

Beklager, ingen resultat funnet