Vikingskipskopien Gaia

Fra 2005 har Båtlaget Gaia hatt ansvaret for driften av Gaia. Medlemme av Båtlaget har vært engasjert i driften av skipet i flere år som høvedsmenn, mannskaper og frivillige og laget har nå overtatt hele driftsansvaret etter avtale med Sandefjord kommune.

Gaia -historikk

Gaia -historikk

2. pinsedag 1993 seilte «Gaia» for god bør inn Sandefjordsfjorden for første gang. I tiden forut for dette hadde mange personer i Sandefjord vært engasjert på mange felt og nivåer med å bidra til den kommunale overtakelsen av skipet. «GAIA» … Les videre