By og Sjøfartsmuseet

Videre planer for By og Sjøfartsmuseet

I vedtak 26. oktober 2006 i bystyret ble det åpnet for at Pukkestad gård og Prinsensgate 18 og 20 kan selges for å skaffe kapital til utbygging av Hvalfangstmuseet. Eiendommene rommer idag henholdsvis Sandefjord Bymuseum og Sandefjord Sjøfartsmuseum. Vedtaket om … Les videre