Livet ombord

En hvalbåt som ”Southern Actor” var del av en stor ekspedisjon som gikk
til Sydishavet for å fange hval og produsere hvalolje på 1950-tallet. En
ekspedisjon besto av et flytende kokeri (fabrikkskip) og 8-12 fangstbåter.
17 mann hadde ”Southern Actor” som arbeidsplass i 8-9 måneder av
gangen.
Om bord var det 2-manns og 4-manns lugarer. Offiserer og mannskap
hadde hver sin messe (spiserom). Siden deler av mannskapet alltid var på
vakt, spiste man på omgang. Messene ble også benyttet til fritidsaktiviteter
for det fantes ikke egne fritidsrom om bord. På ”Southern Actor” hadde
mannskapet to wc, en dusj og to håndvasker til rådighet. Det kunne gå
svært lang tid mellom hver gang man tok seg en skikkelig vask – en
”all-over” som det het. Offiserene hadde noe høyere standard.
Normalt var skytteren også skipper. Han hadde absolutt autoritet om bord.
Skytteren var den eneste som hadde lugar midtskips på ”Southern Actor”
(ansett som den beste plassen). På fangstfeltet hadde ”Southern Actor” fire
matroser. De arbeidet to og to sammen, og gikk såkalt 4-4 vakt, det vil si
fire timer vakt og fire timer fri. De to som var på vakt vekslet hver time
mellom å stå til rors og å holde utkikk fra tønna.

Forrige artikkelSøndag 27. januar 13.00 Foredrag: Sandefjord under krigen, Tor Bjørvik Neste artikkelTheodor Andersson foto fra Syd Georgia