Kirken i Grytviken 100 år

13. des - 06. jan 2013
Modell av kirken i Grytviken. Foto: Mekonnen Wolday

Modell av kirken i Grytviken. Foto: Mekonnen Wolday

I februar 2002 fikk Hvalfangstmuseet en modell av Grytviken kirke. Originalen ble oppført i Grytviken, Syd Georgia i 1913 etter initiativ av Grytvikens bestyrer kaptein C. A. Larsen. Kirken ble produsert på Strømmen Trævarefabrik i Akershus sommeren 1913 etter tegninger av arkitekt Adalbert Kielland, før den ble sendt som et ferdig byggesett til Grytviken. Her ble den montert og satt sammen av arbeiderne på fangststasjonen samme høst før den fullsatte kirken offisielt ble innviet den 25.12.13. Kirkens første prest var den nyutdannede teologen Kristen Løken fra Furnes ved Hamar. Han ble opprinnelig ansatt som prest og foredragsholder, men skulle i løpet av sitt toårige virke på den sørlige halvkule komme til å fungere i en rekke roller, blant annet som sykepasser og velferdskonsulent for å nevne noen. Løken ble etterfulgt av et lite knippe prester i drøye 15 år før den faste prestestillingen i Grytviken kirke opphørte ved inngangen til 1930- tallet.

Våren 1994 henvendte George Carey, erkebiskop av Canterbury seg til biskop Sigurd Osberg og ba om hjelp til istandsetting og vedlikehold av kirken i Grytviken som nå hadde forfalt. I september samme år ble «Øya og Kjærka-seminaret» gjennomført på hotell Atlantic i Sandefjord, og den 01. februar 1997 ble Øyas venner stiftet, blant annet for å hjelpe med å bevare kirken og gravplassene på Øya. Sammen med South Georgia Museum i den gamle bestyrerboligen utgjør kirken i dag et aktuelt reisemål for en rekke turister i Antarktis, noe som aktualiseres i desember 2013 når en rekke mennesker reiser til Syd Georgia og Grytviken med Hurtigruten for å markere kirkens 100- års jubileum.

Kirken og kinoen i Grytviken

Kirken og kinoen i Grytviken

Kilder: Falnes, Jørund (2001) «Dette er altsaa min menighet». I: Ambra, Sandefjordmuseenes årbok 2000-2001. Hansen, Svend Einar (1999) Hvalfangerkirken. Johansen, Atle S. (1999) Prestetjenesten på Syd Georgia. I: Ambra, Sandefjordmuseenes årbok 1999.

Forrige artikkelMonteren på galleriet har blitt oppgradert Neste artikkelHvaling