Hvalfangstens historie

Hvalfangstmuseets hovedarbeidsfelt er den moderne hvalfangstens epoke. Denne oversikten inneholder en kort beskrivelse av den moderne hvalfangsten og dens betydning for søndre Vestfold. Til slutt følger en beskrivelse av eldre fangstformer presentert i Hvalfangstmuseet utstillinger.

Hovedproduktet for den industrielle hvalfangsten var hvalolje, i tidligere tider benyttet til belysning og smøremiddel. I nyere tid ble hvaloljen brukt til framstilling av fettstoffer (margarin), og i såpe og malingsindustrien.

Jason-ekspedisjonene 1892-94

Jason-ekspedisjonene 1892-94

Målet med «Jason»-ferden var retthvalfangst, alternativt sel, helst den verdifulle pelsselen. Les videre

Oversikt over hvalfangstens historie

Oversikt over hvalfangstens historie

Den moderne hvalfangsten ble muliggjort av Svend Foyns introduksjon av en praktisk anvendbar kanon med granatharpun og bruk av spesialbygde dampdrevne hvalbåter i Finnmark på 1860-tallet Les videre