Hvalfangst- og polarsamlingen på folkebiblioteket

Skipsreder Lars Christensen la stor vekt på å utvikle et fag- og forskningsbibliotek som også skulle bli en viktig ressurs for Universitetsbiblioteket i Oslo. I 1970-åra ble By- Sjøfarts-, og Hvalfangstmuseets bibliotek slått sammen til ett bibliotek. I 2003 ble hval- og polarsamlingen flyttet til Sandefjord folkebibliotek hvor den er tilgjengelig for publikum i bibliotekets åpningstider.

Kort historikk om Sandefjordmuseenes boksamling
Sandefjordmuseenes fagbibliotek er et fellesbibliotek for Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandefjord Bymuseum. Grunnstammen i biblioteket er et forskningsbibliotek etablert i 1920- og 1930 åra, først og fremst av konsul Bjarne Aagaard i forbindelse med hans store verk «Fangst og forskning i Sydishavet». Aagaard hadde over lengre tid carte blanche av skipsreder Lars Christensen til å kjøpe den litteraturen han hadde behov for, men på sine mange reiser bidro også skipsrederen selv til innsamlingen gjennom aktivt kjøp av spesiallitteratur.

Christensen så en egen verdi i å bygge opp et bibliotek til støtte for hvalfangstnæringen, men han hadde også ambisjoner på forskningens områder. Fra 1939 ble Hvalfangstmuseets faglitteratur også stilt til rådighet på Universitetsbibliotekets lesesal i Oslo, og man gikk inn på en ordning der Hvalfangstmuseet påtok seg å holde sine tidsskriftsamlinger à jour. Forutsetningen var at alt stoff ble sendt tur/retur Oslo på betryggende måte. De mest sjeldne og verdifulle verkene kunne imidlertid fortsatt kun benyttes på Hvalfangstmuseets bibliotek i Sandefjord.

Etter krigen fortsatte biblioteket å vokse, og rundt 1985 hadde fellesbiblioteket en bokstamme på om lag 14.000 bind, samt annet trykt materiale som dekket emner innen Sandefjordmuseenes fagområder. Foruten samlingen av litteratur relatert til hval og hvalfangst, finnes stoff om bl.a. følgende emner:

Arktis og Antarktis: ekspedisjonsberetninger, fauna/dyreliv oppdagelseshistorie sjøfart skipsbygging norsk historie vikingtid håndverkstradisjoner museologi

I 2003 ble museumsbiblioteket delt. Hval- og polarsamlingen ble overført til Sandefjord folkebibliotek som nå står for den bibliotekfaglige håndteringen av samlingen. Spørsmål innenfor disse fagområdene rettes dit

Forrige artikkelFlyttesjau på museene Neste artikkel150.000 fotografier