Hvalfangst i dag

All kommersiell hvalfangst ble forbudt av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i1986. IWC gir tillatelse til fangst av noen arter i såkalt tradisjonsfangst og til forskningsfangst.IWC har registrert følgende antall fanget hval i 2007/2008:

USA:
64

Russland:
131

St. Vincent:
1

Japan:
912

Island:
45

Norge:
597

Ikke registrert av IWC:
(Kilde: wikipedia.org)

Færøyene:
856 grindehval (2006)

Japan:
1.500 delfiner (2004)

Norsk kysthvalfangst

Norge har ikke sluttet seg til vedtaket i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) om å forby all kommersiell hvalfangst fra 1986. Norske myndigheter tildeler årlige fangstkvoter for vågehval. Det fanges 500-1.000 vågehval pr. år i den norske kystfangsten. Forskerne mener denne fangsten ikke er en trussel mot bestanden.F iskeridepartementet beskriver vågehvalfangsten som en del av de norske fangsttradisjonene.

Hva truer hvalene i dag?

I havområder med stor skipstrafikk dør hval etter kollisjoner med skip og de setter seg fast i fiskeutstyr og drukner. I tillegg påvirkes hvalenes leveområder av forurensing og temperaturøkning i havet.

Hvilke arter er utrydningstruet?

Siden den kommersielle fangsten tok slutt rundt 1970 har noen av artene økt i antall, men mange er fremdeles utrydningstruet. Blant dem er: Blåhval, finnhval, seihval, gråhval, retthval, knølhval, narhval og en rekke delfinarter (Fra IUCN Red List 2009)

Hvor mange hval finnes?

Det er vanskelig å beregne antallet hval i havet. Den internasjonale hvalfangstkommisjonen(IWC) oppgir følgende tall for noen arter og områder:

Vågehval i nordlige Antlanterhav:
174.000

Blåhval på sydlige halvkule:
2.300

Finnhval ved vest-Grønland:
3.200

Finnhval i nordlige Atlanterhav:
30.000

Gråhval i nordvestlige Stillehav:
121

Retthval i nordvestlige Atlanterhav:
300

Retthval på sørlige halvkule:
7.500

Kampanjer mot hvalfangst

En rekke miljøorganisasjoner engasjerer seg mot hvalfangst, og hvalen er blitt et symbol i kampen for miljøet. Noen mener det er greit å fange hval så lenge det er nok å ta av, mens andre mener man ikke skal drepe hval i det hele tatt bl.a. fordi de er intelligente dyr

Forrige artikkelPå dampskipsstevne med Southern Actor Neste artikkelMenneskene og hvalen