Hval, veid, fangst og norske kyster – linjer i norsk hvalfangsthistorie

For den som ønsker et alternativ til å slite seg gjennom tykke bind om hval og hvalfangst, anbefaler vi heftet ”Hval, veid, fangst og norske kyster – linjer i norsk hvalfangsthistorie”. Heftet er skrevet av Jan Erik Ringstad, som i løpet av 45 sider tar oss med fra de eldste spor vi har av hval i Norge, via middelalderens og den nyere tids fangst fram til gjennombruddet for Svend Foyns fangstsystem og 1800-tallets Finnmarksfangst. Fra vår egen kyst følger vi fangsten til en rekke felt kloden rundt, især til Antarktis med annekteringer av store landområder i hvalfangstens kjølvann. Heftet runder av med dagens vågehvalfangst og med et kort blikk på miljøbevegelsenes syn på saken.

 

Heftet er utgitt i serien ”Fortellinger om kyst-Norge”, i et samarbeid mellom fire direktorater fram mot grunnlovsjubileet i 2014

Forrige artikkelSkjeletter i utstillingen Neste artikkelOversikt over hvalfangstens historie