Helmer Hanssens samling tilbake i Sandefjord

I sommer lyktes det Hvalfangstmuseets personale å få Helmer Hanssens samling returnert til Sandefjord etter å ha vært utlånt til Polarmuseet i Tromsø i mer enn 30 år.

Hvem var Helmer Hanssen?
Helmer Hanssen var både styrmann og tolloppsynsmann av yrke, men er trolig best kjent som polfarer og som en av Roald Amundsens nærmeste medarbeidere gjennom en årrekke. Sammen gjennomførte de mange strabasiøse reiser, og Hanssen spilte en sentral rolle i Amundsens kjente polarekspedisjoner gjennom Nordvestpassasjen i årene 1903-1906 og til Sydpolen i 1910-1912. Han skal også ha vært en habil hundekjører, en ferdighet han tilegnet seg under ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen.
En enestående samling av arctica og antarctica
I tillegg må det kunne tilføyes at Helmer Hanssen var en dyktig samler, ettersom han nennsomt tok vare på både stort og smått etter ekspedisjonene han var med på sammen med Amundsen. Kanskje ante han at dette ville kunne være interessant for ettertiden? Eller tok han simpelthen vare på de mange gjenstandene, bildene og arkivene for selv å minnes de store bragdene han hadde vært med på? Da Helmer Hanssen-samlingen ankom Sandefjord i 1964 besto den nemlig av over 200 små og store gjenstander, mange trykk, foto og arkivsaker. Ja, det var rett og slett en «enestående samling av arctica og antarctica», som Sjøfartsmuseets daværende leder doktor Johan Knap så flott sa det til Sandefjords blad. Her fantes personlige eiendeler som en saks sydpolskarene brukte til å stusse skjegget med, en ørliten kolibri i et glasskrin, spiseredskaper, hundebjellen til Helmer Hanssens lederhund fra Sydpolferden i 1910-1912, en rekke inuittgjenstander samlet inn under ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen og Amundsens reiseskrivemaskin, for å nevne noe.

Hvorfor Sandefjord?
I ettertid har det ved noen tilfeller blitt stilt spørsmål ved om Sandefjord er det best egnete visningsstedet for Helmer Hanssens samling. Passer kanskje samlingen bedre ved et annet museum, og kanskje til og med i en annen landsdel? Helmer Hanssen var nemlig født på Andøya i Nordland og bodde mye av sitt liv i Tromsø, noe som gjør det nærliggende å tenke seg at samlingen kunne være aktuell også i Nord-Norge. Gode argumenter mot dette finner vi imidlertid hvis vi ser tilbake til da Lars Christensen senior og junior sikret seg samlingen i 1964. På dette tidspunktet skal det ha vært flere interessenter i utlandet som ønsket å kjøpe samlingen, og Christensens snarrådighet skal ha vært avgjørende for at samlingen i det hele tatt forble i Norge. I dagspressen ble det omtalt som et nasjonalt lykketreff at Christensen hindret at samlingen ble solgt utenlands, og at det var i nettopp Sandefjord denne skulle oppbevares og vises frem ble ikke ansett som et problem. Tvert imot ble det pekt på Sandefjords rike tradisjoner og virke i arktiske og antarktiske farvann, en betydning vi heller ikke i dag bør overse. Videre var det trolig i Sandefjord at Helmer Hanssen og Roald Amundsen møttes første gang i 1897. Sandefjord er således på flere måter et godt egnet og langt ifra tilfeldig valgt visningssted for Helmer Hanssens polarsamling.

Stilles ut på Hvalfangstmuseet?
Etter at Sjøfartsmuseet og Bymuseet ble avviklet, er det nå Hvalfangstmuseet som forvalter disse visningsstedenes samlinger. Hvalfangstmuseet har på sin side for øvrig vært del av de konsoliderte Vestfoldmuseene siden 2009. Her ser vi nå frem til å kunne benytte Helmer Hanssens samling i forskning og formidling på museet. Kanskje vil vi kunne innlemme noe av materialet i de nye utstillingene vi er i gang med å planlegge? Sikkert er det i hvert fall at det vil bli benyttet i tiden fremover.

Amundsen og mannskapet om bord i polarskipet «Fram» etter ankomst Hobart, Tasmania i 1912. Helmer Hanssen sees lengst til høyre


Forrige artikkelHvalfangstmuseet bygges om Neste artikkelBoklansering 2. desember - "Christen Christensen. Hvalfangstpioner i Sørishavet"