Forvaltning av havet

Havet dekker størstedelen av kloden og påvirker hvordan menneskene lever. Det er hjem for mange dyrearter, mange av dem utrydningstruet. Likevel bruker vi havet som dumpeplass for avfall, vi fanger for mange dyr som lever i havet og vi driver virksomhet som påvirker leveforholdene der.

Hvalen er en del av livet og balansen i havet. Den påvirkes av våre aktiviteter selv om vi idag ikke fanger mange av den.
I museets nye utstilling kan du lære om hvalen og hvordan den lever. Du kan se hvike trusler den møter fra menneskene idag fra skipstrafikk, fiske og forurensing.

Forrige artikkelDugnadsarbeid for verftshistorien Neste artikkelEn blåhval i taket