Flyttesjau på museene

En stor flyttesjau er igang på museene. Deler av Vestfold Museumsenters (MUVE) nye fellesmagasiner er klar til bruk. En stor del av Sandefjordmuseenes samlinger skal flyttes dit. Storparten av museets gjenstander er  pakket og fraktet til Museumssenteret hvor de er plassert i topp moderne klimastyrte magasiner. Elisabeth Holmsen er engasjert for å arbeide med gjenstandssamlingen under flytteprosessen. Alle tidligere registreringer og opplysninger om gjenstandene gås igjennom og oppdateres hvis det er mulig.

I Sjøfartsmuseet er det blant annet en del skipsmodeller og skutemalerier som skal få ny oppbevaringsplass. Av litt uvanlige ting kan nevnes en stor byste i bronse av Frithjof Nansen. Portrettskulpturen ble utført i 1922-23 av Dagfinn Werenskiold og innkjøpt til museet i 1969.

En liten flaske inneholder den første Nordsjøoljen som ble pumpet opp på norsk sokkel. Av mer bisarr karakter er en jernbit fra det tyske slagskipet «Tirpitz» som visstnok ble slynget i land ved Tromsø da fartøyet ble bombet og senket av britiske bombefly i 1944. Ammunisjonsmagasinene om bord eksploderte og 1204 mann ble drept.

Samlingen i Hvalfangstmuseets kjeller er større og inneholder mange forskjellige harpuner, støpeformer for granater og hvalklo fra Corneliussen Mekaniske Verksted. Det er også mange mindre gjenstander som hvaltannarbeider, inuittredskaper, Las Palmas-dukker m.m. Et skap er fylt av hvalfostre, fisker og andre sjølevende organismer i glass og formalin.

Det har vært en forholdsvis liten tilvekst til Sandefjordmuseenes samling det siste året, men av interessante ting kan nevnes en sekk med hvaltenner, en bordflaggstang av hvalbein som ble brukt om bord i hvalkokeriet «Kommandøren» da det fanget ved Mexico og Kamtsjatka på 1920-tallet og ikke minst en dunk hvalsåpe. Hvalsåpen ble kokt om bord i det flytende kokeriet «Antarctic» og brukt til nedvasking om bord.

Flyttingen av samlingen utføres i nært samarbeid med Museumsenterets personale som tilrettelegger for en kvalitetsmessig håndtering og oppbevaring av gjenstandene som kommer Sandefjordmuseenes samlinger og den lokale kulturarven til gode langt inn i framtiden

Forrige artikkel"SOVEDUKKER" FRA LAS PALMAS Neste artikkelHvalfangst- og polarsamlingen på folkebiblioteket