The Whaling

Who catches whales today?

Who catches whales today?

All commercial whaling was completely banned by the International Whaling Commission (IWC) from 1986 Continue reading

Global products

Global products The main product from industrial whaling was whale oil, used in the past for lighting and machinery etc. After hydrogenation in the 1900’s whale oil was used in the production of margarine, soap and in the paint industry. … Continue reading

Vi trenger din hjelp!

Hei, vil du hjelpe oss til å få bedre hjemmesider? Vi trenger din tilbakemelding! Din identitet vil holdes skjult. Klikk her for å svare!