Dugnadsarbeid for verftshistorien

Fem tidligere ansatte ved Framnæs mek. Verksted i Sandefjord er igang med gjennomgang av et stort materiale fra virksomheten ved verftet. Foto gjennomgås og personer og anledninger identifiseres, loggbøker, byggespesifikasjoner osv. gjennomgås og sorteres; byggetegninger og annet materiale systematiseres og foto scannes på løpende bånd. I samarbeid med Museumssenteret i Vestfold blir materialet lagt inn i Sandefjordmuseenes databaser slik at det kan gjøres tilgjengelig. I øyblikket arbeides det med å publisere materialet på museets nettsider.

Forrige artikkelEn blåhval i taket Neste artikkelForvaltning av havet