Det angår også deg – demokrati og mennskerettigheter i Vestfold

Herman Sachnowitz med to badevenninner en varm sommerdag. Fotografiet er utlånt av Herman Sachnowitz' døtre.

Herman Sachnowitz med to venninner en varm sommerdag.
Fotografiet er utlånt av Herman Sachnowitz’ døtre.

Høsten 2013 startet Vestfoldmuseene arbeidet med å etablere et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i Vestfold. Prosjektet har fått tittelen Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold, og har deltakere fra Larvik museum, Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet, Samlingsforvaltning og Slottsfjellsmuseet.

Undervisningsopplegget handler om hvordan holocaust rammet familier i Vestfold, om gruppetenkning, rasisme og brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

I Sandefjord vil vi rette fokus mot demokratiets «fall» under Quisling-regjeringen og det tyske okkupasjonsstyret. Elevene vil bli kjent med Vestfoldinger som gjennom illegalt arbeid eller politisk overbevisning ble arrestert og havnet i tyske konsentrasjonsleire. Elevene vil også få kjennskap til hva som skjedde med de jødiske familiene fra Vestfold. 

Forrige artikkelHvalfangernes hustruer og familier Neste artikkel«Hvalongær» og dukker fra Las Palmas