Undervisningsopplegg: «FØRSTEREIS»

Temaet passer til elever på 10. trinn eller i videregående skole.
DKS Sandefjord: Alle elevene på 10. trinn skal besøke utstillingen FØRSTEREIS på Hvalfangstmuseet. Her får de se en film fra A/S Thor Dahls linjefart mellom Canada og Afrika, og de får omvisning i utstillingen av en museumspedagog. Det vil også bli en praktisk oppgave.
Undervisningsopplegget berører flere mål i Kunnskapsløftet. Som eksempler kan nevnes

  •   Historie:   Forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge   Skape fortellinger om mennesker i fortiden, og slik vise hvordan samfunnsmessige rammer og verdier påvirker menneskers tanker og handlinger
  • Dersom man jobber tverrfaglig med temaet «førstereis» kan mange mål for flere fag nås.

Nettressurs: Hefter og oppgaver finner du under fanen UNDERVISNING Førstereis

Fokuset er på etterkrigstiden og her kan belyses mange temaer. Opplegget tar utgangspunkt i to førstereisgutters opplevelser. Elevene kommer «tett på» disse unge guttene og man kan drøfte ulike temaer knyttet til de to historiene.
Omvisningen i utstillingen vil ha fokus på førstereisguttenes arbeidsoppgaver, kommunikasjon med «de som satt igjen hjemme» og arbeids- og utdanningsmuligheter. For eksempel kunne man som 15-åring den gangen mønstre på et skip og reise ut i «den store verden». Etter å ha skaffet seg fartstid kunne man ta ulike sertifikat og med tiden bli styrmann eller skipper dersom det var målet.
For å kunne bli styrmann i dag kreves studiekompetanse. Da kan man gå maritime høyskoler. Mange førstereisgutter i det innsamlede minnematerialet forteller om ønsket om å kunne arbeide og samtidig se andre deler av verden.
Så kan man diskutere hvordan utdanningssystemet fungerer i dag. Er det blitt for teoretisk? Fagbladet «Utdanning» tar stadig opp temaet frafall i videregående skole og mer praktisk tilrettelegging av skolehverdagen for de som ønsker og trenger det.
Et eksempel på at mer praktisk tilrettelegging av utdanningen kan fungere godt er «Pøbelprosjektet». Les mer på www.pobelprosjektet.no

http://www.hive.no/studietilbud/maritime-studier/
Utstillingen FØRSTEREIS kan ses på Hvalfangstmuseet. Ta kontakt med museumspedagogen om det skulle være ønskelig med omvisning/tilrettelegging. Museumspedagog Inger-Lise.Ackenhausen@Vestfoldmuseene.no Tlf. 412 02 415

Forrige artikkel7. klasse Jul uten far – jul uten familien Neste artikkel2. klasse DKS