7. klasse Jul uten far – jul uten familien

7.trinn
Tidsbruk 60 minutter
Hvalfangstmuseet

Presentasjon

Som en forlengelse av undervisningsopplegget elevene var på i høst, skal vi nå gå mer inn på livet sjømennene hadde ute. Siden det snart er jul passer det godt å snakke om hvordan julefeiringen foregikk ute på et kokeri eller om bord i en hvalbåt. I tillegg setter vi fokus på familiene her hjemme som hadde sine kjærester, ektefeller og pappaer ute på hvalfangst. Hvordan var vinterhalvåret og julen for dem?

Vi vil trekke paralleller opp mor i dag. Mange feirer høytider uten at hele familien er samlet, det være seg at mor eller far er på jobb, eller at familien er splittet for eksempel ved at noen har kommet hit som flyktninger eller innvandrere fra andre land.

Mål

Læreplanen: Kunnskapsløftet.

Det meningssøkende menneske;

Opplæringen skal… ivareta og utdype elevenes kjennskap til…- den hjemlige historie… .

Det allmenndannede menneske;

Båndene mellom generasjonene blir tettere når de deler erfaringer og innsikt

Forrige artikkelUndervisningstilbud Neste artikkel2. klasse DKS