2. klasse DKS

Dyr i polare strøk

Periode: Januar/februar

Formidlingsopplegget varer i 90 minutter.

 Presentasjon
Elevene besøker Hvalfangstmuseet. Her blir de tatt med på en fortellervandring i museets gamle sal fra 1917. I salen står dyr fra Arktis og Antarktis. Gjennom dialog, faktaopplysninger og spennende fortellinger om dyrene får elevene lære om hvaler, seler, pingviner og isbjørner.

Aktivitet
Etter fortellervandringen blir elevene tatt med i aktivitetsverkstedet. Her får hver elev i oppgave å modellere i plastilina èt av dyrene de har lært om. Resultatet ender alltid opp i festlige utgaver av dyrene, skapt av kreative barnehender. Plastilinafigurene får elevene med seg tilbake til skolen.

Mål med undervisningsopplegget
Elevene skal lære om utvalgte sjøpattedyr, dyr og fugler som lever i polarområdene.

Elevene skal lære om dyrenes levesett, hva de spiser og hvordan de formerer seg.

Læreplanen: Kunnskapsløftet

Naturfag: Kompetansemål etter 2.årstrinn: Mangfold i naturen – Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter.

Historie: Kompetansemål etter 4.årstrinn- Peke ut verdenshav og verdensdeler og bruke sentrale geografiske begrep.

Kunst og håndverk, formål med faget – Praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser…står sentralt i faget.

Forrige artikkel7. klasse Jul uten far – jul uten familien Neste artikkel3. klasse DKS