Undervisningstilbud

Hvalfangstmuseet tilbyr flere undervisningsopplegg gjennom den kulturelle skolesekken i Sandefjord kommune.
Museene har nå et omfattende pedagogisk tilbud til de fleste klassetrinn på barneskolen.

 

 

Informasjon om våre undervisningsopplegg finner du på hovedsiden under fanen UNDERVISNING.

Museumspedagogene
Inger-Lise Ackenhausen og Atle Selnes Nielsen er museets faste pedagoger.
Vi oppfordrer lærerne til å komme med henvendelser og respons både i forkant og etterkant av formidlingsoppleggene. Denne dialogen er nyttig og til stor hjelp for oss for å imøtekomme ønsker om tilpasset formidling for den enkelte klasse.Vennligst send oss en e-post da det ofte kan være vanskelig å nå oss på telefon.
Alle formidlingsoppleggene blir skriftlig evaluert av lærerne. Lærerne er forpliktet til å si sin mening om formidlingsopplegget, gjennomføringen og hvor relevant opplegget er i forhold til lærerplanen. Disse tilbakemeldingene er nyttige for videre arbeid og bearbeiding av formidlingsoppleggene.

inger-lise.ackenhausen@vestfoldmuseene.no
Telefon: 916 70 110

atle.selnes.nielsen@vestfoldmuseene.no
Telefon: 916 70 118

Forrige artikkelOmvisning / grupper Neste artikkel7. klasse Jul uten far – jul uten familien