Kontaktinformasjon

hvalfangstmuseet@vestfoldmuseene.no /sentralbord tlf. 947 93 341 Ansatte Dag Ingemar Børresen, daglig leder tlf. 992 71 645 dag.borresen@vestfoldmuseene.no Inger-Lise Ackenhausen, museumspedagog tlf. 412 02 415 inger-lise.ackenhausen@vestfoldmuseene.no Torun Ask, renholder tlf. 916 70 112 torunn.ask@vestfoldmuseene.no Clare Beech, konsulent/resepsjon og publikumsmottak tlf. 916 70 111 clare.beech@vestfoldmuseene.no Hanne Garmel, rådgiver/samlingsansvarlig tlf. 976 06 744 hanne.garmel@vestfoldmuseene.no Elin Gunnuldsen, servicemedarbeider/vakt tlf. 916 70 114 elin.gunnuldsen@vestfoldmuseene.no Bjørn Wiggo Liverød, fagarbeider/driftsansvarlig tlf. 958 18 369 bjorn.wiggo.liverod@vestfoldmuseene.no Stig Tore Lunde, rådgiver/kontaktperson museumshvalbåten "Southern Actor" tlf. 413 27 949 stig.tore.lunde@vestfoldmuseene.no Atle Selnes Nielsen, servicemedarbeider/formidler tlf. 916 70 118 atle.selnes.nielsen@vestfoldmuseene.no Jan Erik Ringstad, konservator NMF (i forskningspermisjon til 1. juli 2017) tlf. 975 35 162 jan.erik.ringstad@vestfoldmuseene.no Øyvind Thuresson, konsulent/film, foto og web. tlf. 920 23 826 oyvind.thuresson@vestfoldmuseene.no Linda Wells, administrasjonsansvarlig tlf. 906 42 519 linda.wells@vestfoldmuseene.no Hvalfangstmuseet har 12 hel- og deltidsansatte (10,2 årsverk)        
Forrige artikkelHer finner du oss Neste artikkelVelkommen til hvalenes verden!