Besøk av den amerikanske ambassadøren i Norge, Kenneth Braithwaite

30. jul 2018 - 01. jul 2019

Foto: U.S. Embassy Oslo

Foto: U.S. Embassy Oslo

Mandag 23 juli fikk Hvalfangstmuseet et celebert besøk. Den amerikanske ambassadøren i Norge, Kenneth Braithwaite, besøkte både utstillingen og hvalbåten Southern Actor.

Ambassadøren kunne fortelle at noe av motivasjonen for dette finnes i boka «Mission to the North» utgitt i 1938. Her beskriver den kvinnelige ambassadøren, Florence Jaffray Hurst Harriman sitt møte med Norge. En av stedene hun besøkte var Sandefjord etter invitasjon fra en av rederne. Ved siden av selve besøket på museet gjorde besøket på landstedet til Lars Christensen på Yxney stort inntrykk.
Link til boka: https://books.google.no/books?id=R-tAAAAAIAAJ&hl=no&pg=PA80#v=onepage&q&f=false

Det som står om besøket er fra side 80.

Ambassadør Braithwaite viste en stor interesse for historien om Vestfold og hvalfangsten. I likhet med sin forgjenger kunne han trekke paralleller til den amerikanske historien med hvalfangst som en helt sentral næring i oppbyggingen av nasjonen.

Med sin maritime bakgrunn som admiral og en ivrig seiler ble besøket på hvalbåten et høydepunkt for ham. Han var tydelig imponert over at vi har klart å sikre et slikt fartøy.

Stig Tore Lunde

Forrige artikkelÅpningstider januar - mars Neste artikkelAktiviteter for barn i høstferien