oyvind

oyvind

150.000 fotografier

150.000 fotografier

Museets fotosamling består av ca. 150.000 fotografier hvorav ca. 30.000 hvalfangstrelaterte motiver. Fotografene Fred Hansen, Dimitri Koloboff og Arvid Trogstads negativsamlinger utgjør tilsammen ca. 120.000 negativer fra 1910-1990. Fotografiene registreres fortløpende i database. Samlingene lagres i klimastyrte magasiner

Hvalfangst- og polarsamlingen på folkebiblioteket

Hvalfangst- og polarsamlingen på folkebiblioteket

Skipsreder Lars Christensen la stor vekt på å utvikle et fag- og forskningsbibliotek som også skulle bli en viktig ressurs for Universitetsbiblioteket i Oslo. I 1970-åra ble By- Sjøfarts-, og Hvalfangstmuseets bibliotek slått sammen til ett bibliotek. I 2003 ble … Les videre

Flyttesjau på museene

Flyttesjau på museene

En stor flyttesjau er igang på museene. Deler av Vestfold Museumsenters (MUVE) nye fellesmagasiner er klar til bruk. En stor del av Sandefjordmuseenes samlinger skal flyttes dit. Storparten av museets gjenstander er  pakket og fraktet til Museumssenteret hvor de er … Les videre

«SOVEDUKKER» FRA LAS PALMAS

"SOVEDUKKER" FRA LAS PALMAS

Det fulgte store forventninger med hvalfangernes hjemkomst om våren. Les videre

Hvor mange hvaler ?

Hvor mange hvaler ?

Tallene på hvor mange hval som finnes i verdenshavene i dag og hvor mange som fantes før hvalfangsten tok til er veldig usikre. Les videre

Arkivtjeneste

Arkivtjeneste

Museenes arkiv inneholder fortrinnsvis materiale fra hvalfangstens organisasjoner og selskaper. Arkivene er ordnet og dataregistrert. Alle interesserte kan få råd og veiledning i bruk av materialet. Ikke klausulert materiale er tilgjengelig etter nærmere avtale. Museet samler inn og bevarer privatarkiv … Les videre

Hvalfangst i dag

Hvalfangst i dag

Hvem fanger hval i dag? All kommersiell hvalfangst ble forbudt av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i1986. IWC gir tillatelse til fangst av noen arter i såkalt tradisjonsfangst og til forskningsfangst.IWC har registrert følgende antall fanget hval i 2007/2008: .

Vikingskipskopien «Gaia»

Vikingskipskopien "Gaia"

Fra 1. mai 2005 tok  Båtlaget Gaia ansvaret for driften av Gaia. Medlemme av Båtlaget har vært engasjert i driften av skipet i flere år som høvedsmenn, mannskaper og frivillige og laget har nå overtatt hele driftsansvaret etter avtale med Sandefjord … Les videre

Hvalfangst i dag

All kommersiell hvalfangst ble forbudt av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i1986. IWC gir tillatelse til fangst av noen arter i såkalt tradisjonsfangst og til forskningsfangst.IWC har registrert følgende antall fanget hval i 2007/2008: USA: 64 Russland: 131 St. Vincent: 1 … Les videre

På dampskipsstevne med Southern Actor

På dampskipsstevne med Southern Actor

Følg hvalbåten på bloggen : http://southernactor.blogspot.no/