Hvor mange hvaler ?

Tallene på hvor mange hval som finnes i verdenshavene i dag og hvor mange som fantes før hvalfangsten tok til er veldig usikre. Det gjøres anslag og forsøk på tellinger av dagens bestander, men disse tallene varierer. For å beregne hvor store hvalstammene var før fangsten tok til har man til nå benyttet gamle loggbøker over hvor mange hval som ble fanget. To amerikanske forskere har imidlertid kommet frem til at antallet hval før hvalfangsten var høyere enn tidligere antatt. Hvis dette er riktig, betyr det at hvalstammene i dag er bare få prosent av hva de engang var.

Hval og miljø
Hvaler som ble funnet døde under en NATO-øvelse på Kanariøyene i 2003 hadde dykkersyke-lignende skader. Forskere skal nå undersøke om bruk av lavfrekvente sonarer fra f.eks. militærfartøy kan være årsaken. I utlandet har man ved flere marineøvelser stilt spørsmål ved om sonarene påvirker eller er skadelige for livet i havet etter at det i forbindelse med øvelser har vært hendelser med stranding av hvaler.

Fredete områder
Den internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC) har utpekt egne fredete områder for hval hvor kommersiell fangst er forbudt. Det første området ble utpekt i 1938 i Antarktis. Det skjedde på en tid da kommersiell hvalfangst foregikk for fullt. I 1979 ble det utpekt et nytt område i Det Indiske hav og i 1994 et område i Sydishavet.

Fangst i dag
Fra sesongen 1985/86 vedtok Den internasjonale Hvalfangstkommisjonen at all kommersiell fangst på alle hvalarter skulle opphøre. Siden den gang har Sovjetunionen (1985-87), Japan (1985-88), Island (fra 2003) og Norge (1986-88 og fra 1993) drevet kommersiell fangst. Island, Korea, Japan og Norge har i tillegg drevet forskningsbasert fangst.

Urbefolkningene i enkelte land har fangstkvote fra Den internasjonale Hvalfangstkommisjonen for tradisjonsfangst til eget bruk. Dette gjelder urbefolkningene på Grønland, i Russland, USA og Karibia. Også i Canada, på Færøyene og i Indonesia foregår tradisjonsfangst. Urbefolkningsgruppenes tradisjonsfangst regnes ikke som kommersiell fangst og aksepteres derfor av Den internasjonale Hvalfangstkommisjonen

Forrige artikkelArkivtjeneste Neste artikkel"SOVEDUKKER" FRA LAS PALMAS