3. klasse

Pingviner – fugler som «flyr» under vann

Museumspedagogen/formidleren besøker barneskolene som «bestiller» opplegget. Ta kontakt med museumspedagogen for å finne et tidspunkt som passer.

Periode: Hele året

Presentasjon Med en powerpoint og gode gammeldagse lysbilder besøker museumspedagog/formidler tredjeklassingene på skolene. Opplegget innheholder en teoretisk del, hvor elevene lærer om pingvinene, og en praktisk del, hvor elevene lager hver sin lille keiserpingvinunge av dusker.

Mål med undervisningsopplegget Elevene skal lære om pingvinene som art og deres levevilkår i Antarktis og andre varmere strøk på den sydlige halvkule. Vi kommer også inn på endrete livsvilkår for pingvinene som en følge av menneskelig aktivitet, jfr. Læreplanens mål om kunnskap om menneskets plass i naturen. Det vil også være mulig å trekke inn Darwin og evolusjonsteorien. Her kan trekkes inn pingvinenes skjelett, som er tilpasset et liv i vann.

Undervisningsopplegget varer ca 90 minutter. Elevene kan ev. gjøre ferdig pingvinene etter at pedagogen/formidleren har dratt. Opplegget innebærer ingen kostnad for skolene.

Forrige artikkel4. klasse Neste artikkel2. klasse