Månedlig arkiv: mai 2012

Hval, veid, fangst og norske kyster – linjer i norsk hvalfangsthistorie

Hval, veid, fangst og norske kyster – linjer i norsk hvalfangsthistorie

For den som ønsker et alternativ til å slite seg gjennom tykke bind om hval og hvalfangst, anbefaler vi heftet ”Hval, veid, fangst og norske kyster – linjer i norsk hvalfangsthistorie”. Les videre

Skjeletter i utstillingen

Hvalfangstmuseet har en stor samling hvalskjeletter – finnhval, spekkhugger, vågehval og blåhval og kranium av spermhval, bottlenose og blåhval. Finnhvalen som stilles ut ble fanget i Skagerrak i 1916 og fraktet inn til Sandefjord for opparbeiding. Spekkhuggeren ble fanget ved … Les videre

Ny utstilling om hvalen og miljøet

Her kommer vi ned i hvalens rike og kan utforske hvordan hvalen lever og hvilke trusler den møter idag. Havet dekker størstedelen av kloden og påvirker hvordan menneskene lever. Det er hjem for mange dyrearter, mange av dem utrydningstruet. Likevel … Les videre

Videre planer for By og Sjøfartsmuseet

I vedtak 26. oktober 2006 i bystyret ble det åpnet for at Pukkestad gård og Prinsensgate 18 og 20 kan selges for å skaffe kapital til utbygging av Hvalfangstmuseet. Eiendommene rommer idag henholdsvis Sandefjord Bymuseum og Sandefjord Sjøfartsmuseum. Vedtaket om … Les videre

Kirken i Grytviken

Kirken i Grytviken

Grytviken ble etablert av landstasjonens bestyrer C.A. Larsen i en tid da uro på arbeidsplassen ikke var uvanlig Les videre

Hvalfangsten på Syd Georgia

Hvalfangsten på Syd Georgia

Den moderne hvalfangsten ved Syd Georgia startet i 1904. Da reiste nordmannen C.A. Larsen til øya på vegne av det argentinske selskapet Compania Argentina de Pesca. Men historien startet et ti-år før. I 1890-åra sendte både Chr. Christensen og Svend … Les videre

Norsk hvalfangst i Afrika

Avhandlingen om norske hvalfangstinteresser i Afrika, med tyngepunkt på Sør Afrika, skal utarbeides i tilknytning til forskningsprosjektet In the wake of colonialism, Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania. Den moderne hvalfangsten i Afrika er et understudert område. Norske … Les videre

På hvalfangst under sovjetstjernen

På hvalfangst under sovjetstjernen

I 1931 planla Sovjetunionen å utruste landets første moderne hvalfangstekspedisjon i Norge. Tre hvalbåter ble kontrahert ved Kaldnes Mekaniske Verksted i Tønsberg Les videre

«HVALBØRSEN» I SANDEFJORD

Hvalfangsten førte sandefjordingene ut på alle verdenshav. Det var store penger å hente for investorer og spekulanter, men hvalfangsten sikret også arbeidsplasser og lønninger for den alminnelige arbeider. I Sandefjord grunnla man en egen børs for omsetning av hvalolje. hvalbørsen

Etterkrigstid, bolignød og hvalfangerhus

«Hvalfangerne selv er vant til å legge ryggen til. Det tok tre år å bygge fangstflåten opp igjen etter krigen. Jeg undres om det ikke vil bli bygget noen hundre hus i løpet av de neste tre årene? Jo, hvis … Les videre